Preînscriere admitere
Universitatea din Craiova.

Vă rugăm să completați codul numeric personal al candidatului pentru a putea accesa aplicația de preînscriere.

Formularul se utilizează pentru preînscrierea candidaților în admiterea la programele de studii oferite de Universitatea din Craiova.
Înscrierea efectivă în concurs se va face numai în urma achitării taxei de înscriere și semnarea fișei de înscriere la sediile facultăților sau în alte puncte de înscriere. Folosind formularul de înscriere online contribuiți la o prelucrare mai eficientă a datelor evitând aglomerația și perioadele inutile de așteptare în fața punctelor de înscriere. Informațiile transmise vor fi folosite exclusiv de către Universitatea din Craiova pentru prelucrările necesare la admitere.
Universitatea din Craiova este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal și respectă drepturile dumneavoastră.